Rekonštrukcia verejného osvetlenia obce Kátlovce

Koncom septembra roku 2011 CEVO zrealizovalo rekonštrukciu verejného osvetlenia v obci Kátlovce. Obsahom rekonštrukcie bola výmena 127ks svietidiel verejného osvetlenia a ich doplnenie o 22ks. V rámci rekonštrukcie bolo inštalovaných celkovo 149ks svietidiel na osvetlenie komunikácií. Súčasťou prác bola aj výmena pôvodných výložníkov za nové, umiestnené pod vedením nn rozvodov a výmena rozvádzačov VO. Pri rekonštrukcii sa použili svietidlá vyhovujúce požiadavkám na nenávratný finančný príspevok z eurofondov.

Na osvetlenie komunikácii boli použité svietidlá typu Indal Stela. Svietidlá majú 30ks LED. Každé jednotlivý led zdroj je vybavený účinným optickým systémom.  Výsledkom je rovnomerné a kvalitné osvetlenie cestných komunikácií. Svietidlá sú celohliníkové a majú krytie IP66. Súčasťou každého svietidla je elektronický predradník umožňujúcim plynulé stmievanie vrátane dialkového riadenia v reálnom čase. Kedže sa poloha stožiarov nemenila, dôraz sa kládol na dĺžku výložníkov. Každé svetelné miesto bolo optimalizované tak, aby bolo svietidlo umiestnené na hrane komunikácie, alebo aspoň najbližšie k nej. Súčasťou rekonštrukcie bola aj výmena 2ks rozvádzačov za nové samostatne stojace s inteligentným systémom správy, riadenia a vzdialeneho prístupu cez webové rozhranie.