Rekonštrukcia verejného osvetlenia obce Tušice

Koncom júla roku 2012 CEVO zrealizovalo rekonštrukciu verejného osvetlenia v obci Tušice. Obsahom rekonštrukcie bola výmena 70ks svietidiel verejného osvetlenia a ich doplnenie o 51ks. V rámci rekonštrukcie bolo inštalovaných celkovo 121ks svietidiel na osvetlenie komunikácií. Súčasťou prác bola aj výmena pôvodných výložníkov za nové, umiestnené pod vedením nn rozvodov a výmena rozvádzača VO. Pri rekonštrukcii sa použili svietidlá vyhovujúce požiadavkám na nenávratný finančný príspevok z eurofondov.

Na osvetlenie komunikácii boli použité svietidlá typu Indal Stela. Svietidlá majú 30ks LED. Každé jednotlivý led zdroj je vybavený účinným optickým systémom.  Výsledkom je rovnomerné a kvalitné osvetlenie cestných komunikácií. Svietidlá sú celohliníkové a majú krytie IP66. Súčasťou každého svietidla je elektronický predradník umožňujúcim plynulé stmievanie vrátane dialkového riadenia v reálnom čase.

Kedže sa poloha stožiarov nemenila, dôraz sa kládol na dĺžku výložníkov. Každé svetelné miesto bolo optimalizované tak, aby bolo svietidlo umiestnené na hrane komunikácie, alebo aspoň najbližšie k nej.

Súčasťou rekonštrukcie bola aj výmena rozvádzača za nový samostatne stojace s inteligentným systémom správy, riadenia a vzdialeneho prístupu cez webové rozhranie.

Úspora

Spotreba novej sústavy verejného osvetlenia má ročnú spotrebu približne 25 000kWh. Pôvodná sústava mala spotrebu 59 380kWh a teda úspora dosiahla hodnotu 34 380kWh.