Rekonštrukcia verejného osvetlenia – Sninské rybníky