Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Nový Tekov

Začiatkom marca 2014 CEVO ukončilo rekonštrukciu verejného osvetlenia v obci Nový Tekov. Obsahom rekonštrukcie bola výmena a doplnenie svietidiel verejného osvetlenia v celkovom počte 152 ks. Súčasťou prác bola aj výmena pôvodných výložníkov za nové,  umiestnené pod vedením nn rozvodov zároveň doplnenie nových v celkovom počte 132 ks, a výmena 2 ks rozvádzačov VO.

Výmenou zastaraných svietidiel v zlom technickom stave s vysokou energetickou náročnosťou za moderné svietidlá Philips Mini LUMA s výbornými svetelno–technickými parametrami a kvalitnou konštrukciou sa prejaví v nižších udržiavacích nákladoch  a  dlhodobejšou životnosťou svietidiel. Regulácia svetelného toku počas noci – mimo  špičky, použitie LED zdrojov v spojení s elektronickým predradníkom s autonómnou reguláciou svetelného toku zabezpečuje najmenšiu možnú spotrebu elektriny pri zachovaná požiadaviek STN EN na osvetľovanie komunikácií. Súčasťou rekonštrukcie bola aj výmena 2 ks rozvádzačov.

Úspora

Spotreba novej sústavy verejného osvetlenia má ročnú spotrebu približne 15 235 kWh. Pôvodná sústava mala spotrebu 107 582 kWh a teda úspora dosiahla hodnotu 92 347kWh, čo prinesie obci úsporu cca 14 775,- € ročne (pri cene EE 0,16€).