Rekonštrukica verejeného osvetlenia v obci Nová Baňa

Na prelome rokov 2012 a 2013 CEVO zrealizovalo rekonštrukciu verejného osvetlenia v obci Nová Baňa. Obsahom rekonštrukcie bola výmena 149 ks svietidiel verejného osvetlenia. Súčasťou prác bola aj výmena pôvodných výložníkov za nové, umiestnené pod vedením nn rozvodov a výmena 4 rozvádzačov VO.

Miestne komunikácie – ulice obce Nová Baňa boli posúdené z hľadiska prevádzky podľa STN EN 13201, pričom komunikácie boli rozdelené do tried podľa spôsobu ich využitia, spôsobu urbanistického riešenia a hustoty premávky. Výber svietidiel a ďalších prvkov určujúcich geometriu novej sústavy VO zodpovedá požiadavkám ktorých cieľom je splnenie svetelno-technických noriem. Na osvetlenie komunikácii boli použité svietidlá typu Indal/Philips Stela. Svietidlá majú 30ks LED. Každé jednotlivý led zdroj je vybavený účinným optickým systémom.  Výsledkom je rovnomerné a kvalitné osvetlenie cestných komunikácií. Svietidlá sú celohliníkové a majú krytie IP66. Svietidlá boli inštalované na nové výložníky prispôsobené vzdialenosti stožiara od komunikácie aby svietidlo bolo čo najbližšie k hrane komunikácie. V rámci svietidla je použitý elektronický diaľkovo plne regulovateľný predradník. Regulácia osvetlenia umožňuje v nočných hodinách v čase minimálneho pohybu na komunikáciách znížiť intenzitu osvetlenia.

Úspora

Spotreba novej sústavy verejného osvetlenia s reguláciou má ročnú spotrebu približne 28,9209 MWh/rok. Pôvodná sústava mala spotrebu 57 037,5 kWh a teda úspora dosiahla hodnotu 28 116,6 kWh.