Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky upravilo indikatívnu výšku finančných prostriedkov výzvy z pôvodných 5 000 000 EUR na 18 000 000 EUR.

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vydalo 14. júla 2015 Usmernenie č. 2 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranej na podporu obnovy verejného osvetlenia miest a obcí, kód výzvy KaHR-22VS-1501.

Cieľom predmetného usmernenia je:
1) úprava indikatívnej výšky finančných prostriedkov výzvy z pôvodných 5 000 000 EUR na 18 000 000 EUR

2) Zmena telefónneho čísla pre individuálne otázky žiadateľov na: +421 2 48 542 241

Usmernením sa v plnom rozsahu nahrádzajú dokumenty:
Výzva na predkladanie ŽoNFP kód KaHR–22VS–1501;
Príručka pre žiadateľa v rámci výzvy kód KaHR–22VS–1501;

Túto informáciu zverejnila SIEA
http://www.siea.sk/uvod-aktuality/c-9360/na-modernizaciu-verejneho-osvetlenia-v-obciach-a-mestach-je-k-dispozicii-az-18-milionov-eur/

Kompletné informácie k výzve sú zverejnené na stránek MH SR:
http://www.mhsr.sk/vyzva-na-opatrenie-22—kod-vyzvy-kahr-22vs-1501/145291s

No comments

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *