Nová výzva MH SR pre mestá a obce na modernizáciu osvetlenia

Minister hospodárstva Pavol Pavlis ohlásil vyhlásenie novej výzvy na rekonštrukciu a modernizáciu verejného osvetlenia miest a obcí. V prvej fáze je vyčlenených na modernizáciu a rekonštrukciu verejného osvetlenia 5 miliónov €, ale MH SR je pripravené v prípade vysokého záujmu zo strany miest a obcí túto sumu navýšiť. Aj preto ide o tzv. otvorenú výzvu.

Výzva bude vyhlásená v apríli tohto roka. Záujemcovia budú môcť predkladať projekty a uchádzať sa o peniaze do septembra 2015.

Možnosť uchádzať sa o financie z tejto výzvy nebudú mať mestá a obce v Bratislavskom kraji. Maximálna výška pomoci pre jedno mesto alebo obec bude limitovaná do výšky 200 tis. €. Tieto prostriedky nebude možné využiť na výmenu stĺpov a zmenu alebo vedenie nových trás verejného osvetlenia. Bude ich možné použiť výhradne na výmenu, resp. inštaláciu svietidiel na existujúcich trasách alebo už vybudovaných svetelných bodoch.

Obec bude na úvod potrebovať energetickú (svetelno-technickú) štúdiu, ktorá bude oprávneným nákladom, čiže preplatená z príspevku štátu. Okrem energetickej štúdie a samotných nových svietidiel preplatí MH SR mestám a obciam aj rozvodné skrine na reguláciu osvetlenia, náklady na riadenie osvetlenia a revíznu správu. Intenzita pomoci bude 95% celkových nákladov. T. z., že  5% si bude hradiť obec. V prípade nákupu svietidiel budú stanovené maximálne limity na ceny svietidiel. Ak si obec bude chcieť kúpiť drahšie, musí si doplatiť rozdiel z vlastných zdrojov.

celý článok nájdete na webovej stránke Ministerstva Hospodárstva SR

http://www.mhsr.sk/aktuality-nova-vyzva-mh-sr-pre-mesta-a-obce-na-modernizaciu-osvetlenia/10s145078c

No comments

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *