Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný prostriedok – na verejné osvetlenie

V rámci operačného programu Konkurencieschopnosť a Hospodársky Rast vyhlásilo Ministerstvo hospodárstva Slovenskej dňa 30. apríla 2015 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančý príspevok.

Prioritná os 2 – Energetika
Opatrenie 2.2 – Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky
Kód výzvy KaHR–22VS–1501

Výzva spolu s prílohami je zverejnená na webovej stránke MHSR http://www.mhsr.sk/vyzva-na-opatrenie-22—kod-vyzvy-kahr-22vs-1501/145291s

No comments

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *